Umów wizytę:

Białystok, ul. Kawaleryjska 9

(85) 875 07 07

Nota prawna

Kliniki Terapii Allenort Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000637871, oraz numerem NIP 5252676745 (ALLENORT) przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie klinikiallenort.pl ("Strona Internetowa ALLENORT "), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej ALLENORT, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.


ALLENORT na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej klinikiallenort.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej ALLENORT, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej ALLENORT, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ALLENORT jest zabronione.


ALLENORT oświadcza, że treści opublikowane na stronie Internetowej ALLENORT mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty ALLENORT w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. ALLENORT dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoby zainteresowane szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinny skontaktować się rejestracją ALLENORT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


ALLENORT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których ALLENORT nie przysługują jakiekolwiek prawa, a do których odnośniki zostały zamieszczone na Stronie Internetowej ALLENORT ponadto ALLENORT nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach, z których prowadzą łącza do niniejszej strony.


ALLENORT zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie, aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych na Stronie Internetowej ALLENORT, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony www.klinikiallenort.plWszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej ALLENORT prosimy kierować na adres post@allenort.com

<<< powrót do strony głównej <<<

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.


§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem jaki będzie adres?Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

Administrator - firma Mazowiecki Szpital Allenort Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Pl. Dąbrowskiego 1 , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5252657469, o nadanym numerze REGON: 364346653, zarejestrowana w SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS: 0000616091, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


§ 2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§ 3 Bezpieczeństwo


Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.


§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie


Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.


§ 5 Serwisy zewnętrzne


Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Facebook


§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne.

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.


§ 7 Wymagania Serwisu


Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.


§ 8 Zmiany w Polityce Cookie


Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

© 2019 Copyright Allenort Kliniki Terapii. All rights reserved.
Powered by Medidesk & Media Health.